مراسم افتتاحیه نمایشگاه «نادیده‌های آثار استاد فتح الله عباد» در باغ موزه نگارستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها

۰۷ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۲۶ ۷
مراسم افتتاحیه نمایشگاه «نادیده‌های آثار استاد فتح الله عباد» در باغ موزه نگارستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها
مراسم افتتاحیه نمایشگاه «نادیده‌های آثار استاد فتح الله عباد» در باغ موزه نگارستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها
مراسم افتتاحیه نمایشگاه «نادیده‌های آثار استاد فتح الله عباد» در باغ موزه نگارستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها
مراسم افتتاحیه نمایشگاه «نادیده‌های آثار استاد فتح الله عباد» در باغ موزه نگارستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها
مراسم افتتاحیه نمایشگاه «نادیده‌های آثار استاد فتح الله عباد» در باغ موزه نگارستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها
مراسم افتتاحیه نمایشگاه «نادیده‌های آثار استاد فتح الله عباد» در باغ موزه نگارستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها
مراسم افتتاحیه نمایشگاه «نادیده‌های آثار استاد فتح الله عباد» در باغ موزه نگارستان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها