کارکنان

تعداد بازدید:۱۱۸۷

 

دکتر مجید منتظر ظهوری

رئیس اداره موزه‌ها و فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران

تلفن:۳۳۱۱۶۶۹۳

 

 

-طیبه سعادتی (کارشناس امور موزه باغ موزه نگارستان)
  تلفن: ۳۳۱۱۹۵۸۶
  ایمیل: t.saadati@ut.ac.ir
  فکس:۳۳۹۰۱۳۷۶

 

-زینب حقی‌مقدم (کارشناس مسئول باغ موزه نگارستان)
  تلفن: ۳۳۱۱۹۰۹۸
  ایمیل: z_haghimoghadam@ut.ac.ir

 

-الهام رفیعی (مسئول روابط عمومی)
  تلفن:۳۳۱۱۹۵۸۶
  elhamrafiee88@gmail.com

 

-رحیم جعفری (مسئول حراست)
  تلفن:۳۳۱۱۹۵۸۶

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۴۰۱