نشست خبری اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور