سردیس فردوسی

تعداد بازدید:۱۲۵۹

سردیس فردوسی

سردیسی از فردوسی که به مناسبت جشن هزاره فردوسی در ایران به سال ۱۳۱۳ شمسی و با کمک دانشجویان ایرانی به ” لورنزی” مجسمه ساز فرانسوی سفارش داده شد و در ۲۸ خرداد ۱۳۱۵ خورشیدی در جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (باغ نگارستان فعلی) نصب شد.

روند ساخت

در سال ۱۳۱۳ خورشیدی در جریان جشن هزاره فردوسی در ایران، در کشورهای مختلف دنیا از جمله در فرانسه و آلمان نیز دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی جشن‌های متعددی برپا کردند. در فرانسه ۴۱۰ نفر از دانشجویان ایرانی هر کدام چند فرانک روی هم گذاشتند و مجسمه‌ای از فردوسی ساختند و به ایران فرستادند. آنان در صدد بودند که به مناسبت جشن هزاره فردوسی در بزرگداشت این شاعر حماسه‌سرای ایرانی شرکت کنند. با آن که مخارج تحصیل برای آنها بسیار گران بود، هر کس به سهم خود مقداری پول گذاشت تا این که مبلغی که «لورنز» مجسمه‌ساز فرانسوی برای ساخت مجسمه فردوسی درخواست کرده بود، فراهم کنند. لورنزی فردوسی را نمی‌شناخت و برای آن که تصویری از فردوسی در ذهنش تجسم کند از دانشجویان درخواست کرد تا اشعار فردوسی را برای او بخوانند. به این ترتیب چند تن از دانشجویان هر روز مقداری از شاهنامه را ترجمه و به فرانسه برای لورنزی می‌خواندند و بدین ترتیب بود که وی موفق شد بر اساس مفاهیم اشعار فردوسی، مجسمه‌ای بسازد که امروز در باغ نگارستان نصب است.

ارزش تاریخی و فرهنگی

یکی از مسائلی که موجب ارزش تاریخی و فرهنگی این مجسمه می‌شود این است که این اثر نماد فرهنگ دوستی و عِرق ملی دانشجویان متعدد ایرانی در اروپاست. این اثر نشان می‌دهد که دانشجویان تا چه اندازه به نسبت به فرهنگ و حرکت‌های فرهنگی داخل کشور حساسیت داشته و خود را موظف به مشارکت در آنها می‌دانستند. وجه تمایز این مجسمه با مجسمه‌های دیگر فردوسی این است که مجسمه‌ساز فرانسوی تصویری از فردوسی نداشته و با شنیدن اشعار شاهنامه، تصویر فردوسی را ساخته و پرداخته است. این مجسمه دو سال بعد از اتمام به ایران فرستاده شد و در ۲۸ خرداد ۱۳۱۵ خورشیدی در جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (باغ نگارستان فعلی) قرار گرفته است.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰