ارتباط با رئیس و کارکنان

تعداد بازدید:۳۱۳

محمد جواد جامه بزرگی

رئیس اداره موزه‌ها و فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران

تلفن:۳۳۱۱۶۶۹۳

 

 

-طیبه سعادتی

کارشناس امور موزه باغ موزه نگارستان

تلفن: ۳۳۱۱۹۵۸۶

ایمیل: t.saadati@ut.ac.ir

فکس:۳۳۹۰۱۳۷۶

-زینب حقی‌مقدم

کارشناس مسئول باغ موزه نگارستان

تلفن: ۳۳۱۱۹۰۹۸

ایمیل: z_haghimoghadam@ut.ac.ir

-الهام رفیعی

مسئول روابط عمومی

تلفن:۳۳۱۱۹۵۸۶

elhamrafiee88@gmail.com

-رحیم جعفری

مسئول حراست

تلفن:۳۳۱۱۹۵۸۶

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۴۰۰