عضویت در کانون هواداران بازدید مجازی موزه نگارستان

ارتباط با رئیس و کارکنان

محمد جواد جامه بزرگی

رئیس اداره موزه‌ها و فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران

تلفن:۳۳۱۱۶۶۹۳

جامه

 

 

 

 

-طیبه سعادتی

کارشناس امور موزه باغ موزه نگارستان

تلفن: ۳۳۱۱۹۵۸۶

ایمیل: t.saadati@ut.ac.ir

فکس:۳۳۹۰۱۳۷۶

-زینب حقی‌مقدم

کارشناس مسئول باغ موزه نگارستان

تلفن: ۳۳۱۱۹۰۹۸

ایمیل: z_haghimoghadam@ut.ac.ir

-سمانه عیوضی

مسئول روابط عمومی

تلفن:۳۳۱۱۹۵۸۶

eyvazi.samane@gmail.com

-رحیم جعفری

مسئول حراست

تلفن:۳۳۱۱۹۵۸۶