عضویت در کانون هواداران بازدید مجازی موزه نگارستان

ساعت بازدید و بهای بلیت

ساعات بازدید

زمان بازدید : همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۹ به جز روزهای دوشنبه و ایام سوگواری

 

روزهای تعطیل سال 

بهای بلیت

بهای بلیت باغ موزه نگارستان

بلیت ورودی : ۲۰۰۰۰ ریال

بلیت موزه و مجموعه ها : ۲۰۰۰۰ ریال

توجه:
بلیت ورودی برای استادان ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران در روزهای عادی هفته (به جز پنج شنبه ، جمعه واعیاد) رایگان است.