عضویت در کانون هواداران بازدید مجازی موزه نگارستان

درخواست اجرای کنسرت

شرایط درخواست کنسرت موسیقی

۱٫ درخواست این مجوز منحصراً برای برنامه‌ها و مکان‌های تحت مدیریت اداره کل فرهنگی واجتماعی دانشگاه تهران است.
۲٫ اجرای کنسرت باید در راستای اهداف آموزشی،‌ پژوهشی و فرهنگی دانشگاه تهران باشد.
۳٫ به منظور حمایت از موسیقی فاخر و همچنین رعایت شأن و جایگاه دانشگاه تهران، مجوز اجرای کنسرت فقط برای موسیقی سنتی ایران، موسیقی مقامی و محلی ایران و موسیقی کلاسیک، پس ازنظر و تأیید شورای موسیقی اداره کل فرهنگی صادر می‌گردد.
۴٫ متقاضیان باید فرم تکمیل شده را همراه با مدارک خواسته شده به دفتر باغ موزه نگارستان یا به نشانی الکترونیک cultural@ut.ac.ir  یا musnegarestan@ut.ac.ir  ارائه نمایند.
۵٫ شورای موسیقی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران پس از بررسی مدارک، در خصوص برگزاری کنسرت اعلام نظر می‌کند.

دریافت فرم درخواست اجرای کنسرت موسیقی