عضویت در کانون هواداران بازدید مجازی موزه نگارستان

روز: آذر ۱۱, ۱۳۹۷

بازدید دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی از باغ موزه نگارستان

دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی در روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ از مجموعه باغ موزه نگارستان دیدن کردند. این گروه پس از بازدید از تمامی موزه های باغ نگارستان در حیاط این مجموعه به طراحی و تهیه اسکیس از بناهای این مجموعه پرداختند.

بیشتر بخوانید