عضویت در کانون هواداران بازدید مجازی موزه نگارستان

روز: دی ۲, ۱۳۹۵

پروانه تاسیس موزه تاریخ و مفاخردر باغ موزه نگارستان

 نظر به بخشنامه ۱۵۱۰۱۰/ ۴۵۰۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ معاون اول محترم رئیس جمهور پروانه تاسیس موزه تاریخ و مفاخر به آدرس: میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، روبه روی خیابان اعلایی، باغ نگارستان وابسته به دانشگاه تهران اعطا می گردد.اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت شش ماه شمسی بوده و قابل تمدید می باشد. اداره کل موزه […]

بیشتر بخوانید